זיתים מיוון

חגיגה יוונית - סדרת זיתים מיוון באריזת ואקום
אריזת ואקום - לשמירה על איכות הזיתים לאורך זמן.