סדרת המיצים הטבעיים האורגניים

מפירות וירקות שרק נסחטו והוכנסו לבקבוקים –
לא הוספנו דבר בכדי שתוכלו להנות מהיתרונות שבפירות וירקות.